ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายนายอนันต์-ไสโหนด ก่อสร้างถนน คสล. สายปากตน-นึกเรียม (ต่อ คสล.เดิม) ก่อสร้างถนน คสล. สายพลเดช ปรับปรุงถนนสายนายลับ-ปากตน ปรับปรุงถนนสายปากตน-ขุนทะเล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1715 คน