ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ(สถ.ศพด.๓)
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ (สถ.ศพด.๓) ปร.5-ปร.4 (1-4) ปร.4 (5-8)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1717 คน