ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำริมถนนลาดยางสายเชิงแตระ-ขุนทะเล หมู่ที่5 หมู่ที่6
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคุระบายน้ำริมถนนลาดยางสายเชิงแตระ-ขุนทะเล หมู่ที่5 หมู่ที่6 ตำบท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1700 คน