ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประการเผยแพร่ราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำวังกรูด-ทุ่งหลด หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีความประสงค์ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำวังกรูด-ทุ่งหลด หมู่ที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1701 คน