ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :

 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 605 คน