ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงา
  รายละเอียด :

 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก ) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 861 คน