ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
  รายละเอียด :

ประกาศสมัครรับเลือกตั้งสามชิกสภา อบต.ท้ายสำเภา และนายกอบต.ท้ายสำเภา ในวันที่ 11- 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรม รายละเอียดหลักฐานเอกสารในการสมัคร ตามแนบท้ายประกาศ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน