ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ค. 2565
2 ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 พ.ค. 2565
3 รายงานแสดงการรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศ กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2565
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 เม.ย. 2565
6 ประกาศ ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)และผลการสอบภาคสมรรถนะ(ภาคปฏิบัติ)ของบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 เม.ย. 2565
7 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 เม.ย. 2565
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
04 เม.ย. 2565
9 รายงานแสดงการรับ - จ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 เม.ย. 2565
10 ประกาศ กำหนดการออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46