ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
22 ก.ค. 2564
2 ประกาศ อบต.ท้ายสำเภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านความรู้ความสามารถทั้วไป ภาค ก.และความรู้ความาสมารถเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข. ของผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาก ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ก.ค. 2564
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 มิ.ย. 2564
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
30 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
842
20 พ.ค. 2564
6 ประกาศ เรื่อง การเลื่อนวันประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เลื่อนวันประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงา ดาวน์โหลดเอกสาร
862
28 เม.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
890
09 เม.ย. 2564
8 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
858
09 มี.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
09 มี.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
856
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41