ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 มิ.ย. 2563
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่8 บ้านเนกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 เม.ย. 2563
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหน้าคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 เม.ย. 2563
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งนางแวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 เม.ย. 2563
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 เม.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
30 ต.ค. 2561
7 ประกาศ โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
195
25 ต.ค. 2560
8 ประกาศ โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
25 ต.ค. 2560
9 ประกาศ โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
25 ต.ค. 2560
10 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
160
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7