ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 มี.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 มี.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-3781 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 มี.ค. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งคลองนุ้ย หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 มี.ค. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมตลิ่งคลองหนองจิก หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 มี.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประโชติ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 มี.ค. 2565
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 240 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 มี.ค. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และการต่ออายุโดเมนเนมรายปี ดาวน์โหลดเอกสาร
93
23 ก.พ. 2565
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7251 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17