ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงเริญ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
908
15 ก.พ. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแดง-ศาลาทวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
899
15 ก.พ. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในกรุง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
903
15 ก.พ. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
899
09 ก.พ. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
947
28 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตักหน้าขุดหลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
905
28 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ทภ.005-50-0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
909
28 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิก) จำนวน 4 แกลลอน ดาวน์โหลดเอกสาร
894
28 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
892
21 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
872
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9