ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายอนันต์-ไสโหนด(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
597
11 พ.ค. 2560
12 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
582
04 เม.ย. 2560
13 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนาสระ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
10 มี.ค. 2560
14 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านท้ายสำเภา หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
649
02 มี.ค. 2560
15 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านป่าตอ หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
24 ก.พ. 2560
16 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าคอก-นาสีใย(ต่อคสล.เดิม)หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
05 ก.ย. 2559
17 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
551
25 ส.ค. 2559
18 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอผุด(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
17 มิ.ย. 2559
19 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลี่ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
17 มิ.ย. 2559
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายนายลับ-ปากตน หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
25 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7