ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 13 บ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1725
30 เม.ย. 2563
22 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมูที่ 8 บ้านเนกข์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
854
20 เม.ย. 2563
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
02 เม.ย. 2563
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
06 ม.ค. 2563
25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1781
30 ต.ค. 2561
26 ประกาศ โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
1856
25 ต.ค. 2560
27 ประกาศ โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1860
25 ต.ค. 2560
28 ประกาศ โครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล 3 - 4 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1774
25 ต.ค. 2560
29 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ
1824
07 มิ.ย. 2560
30 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายอนันต์-ไสโหนด(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1768
11 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9