ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
20 ม.ค. 2559
22 ประการเผยแพร่ราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำวังกรูด-ทุ่งหลด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
12 ธ.ค. 2558
23 ประการเผยแพร่ราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำเลียบถนนชลประทานป่าพร้าว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
08 ธ.ค. 2558
24 ประการเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
02 ธ.ค. 2558
25 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำเลียบถนนชลประทาน หมู่ที่11 หมู่ที่13 ดาวน์โหลดเอกสาร
527
18 พ.ย. 2558
26 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำริมถนนลาดยางสายเชิงแตระ-ขุนทะเล หมู่ที่5 หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
529
18 พ.ย. 2558
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
538
16 พ.ย. 2558
28 ประมูลจ้างโครการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ(สถ.ศพด.๓) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
27 ต.ค. 2558
29 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ(สถ.ศพด.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
546
27 ต.ค. 2558
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
543
05 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7