ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
924
04 เม.ย. 2560
32 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านนาสระ หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
10 มี.ค. 2560
33 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านท้ายสำเภา หมู่ที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1003
02 มี.ค. 2560
34 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านป่าตอ หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
963
24 ก.พ. 2560
35 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าคอก-นาสีใย(ต่อคสล.เดิม)หมู่ที่12 ดาวน์โหลดเอกสาร
910
05 ก.ย. 2559
36 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
893
25 ส.ค. 2559
37 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอผุด(ต่อคสล.เดิม) หมู่ที่5 ดาวน์โหลดเอกสาร
907
17 มิ.ย. 2559
38 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคลี่ หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
908
17 มิ.ย. 2559
39 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายนายลับ-ปากตน หมู่ที่7 ดาวน์โหลดเอกสาร
898
25 เม.ย. 2559
40 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
878
20 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9