ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประการเผยแพร่ราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำวังกรูด-ทุ่งหลด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
872
12 ธ.ค. 2558
42 ประการเผยแพร่ราคากลางขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำเลียบถนนชลประทานป่าพร้าว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
900
08 ธ.ค. 2558
43 ประการเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
877
02 ธ.ค. 2558
44 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำเลียบถนนชลประทาน หมู่ที่11 หมู่ที่13 ดาวน์โหลดเอกสาร
874
18 พ.ย. 2558
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคูระบายน้ำริมถนนลาดยางสายเชิงแตระ-ขุนทะเล หมู่ที่5 หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
18 พ.ย. 2558
46 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด ดาวน์โหลดเอกสาร
881
16 พ.ย. 2558
47 ประมูลจ้างโครการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ(สถ.ศพด.๓) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
875
27 ต.ค. 2558
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ(สถ.ศพด.๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
888
27 ต.ค. 2558
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
884
05 ส.ค. 2558
50 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
893
22 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9