ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 16 โครงการ
1704
19 มิ.ย. 2558
52 ประกาศสอบราคาจ้าง ถมที่ดินเพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1696
20 พ.ค. 2558
53 งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1710
10 ม.ค. 2558
54 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1718
29 ก.ย. 2553
55 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตกแต่งภายในสำนักงาน อบต.ท้ายสำเภา
1710
13 ก.ย. 2553
56 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1730
27 ส.ค. 2553
57 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
1705
06 ส.ค. 2553
58 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
1710
28 เม.ย. 2553
59 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1708
13 ต.ค. 2552
60 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1702
02 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9