ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1714
02 ก.ค. 2551
72 ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างป้ายหน้าอาคารที่ทำการอบต.และรั้วรอบอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1711
12 มิ.ย. 2551
73 ประกาศสอบราคาก่อสร้างป้ายหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา และรั้วรอบอาคาร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1719
28 พ.ค. 2551
74 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
1712
02 พ.ค. 2551
75 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท้ายสำเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
1723
21 เม.ย. 2551
76 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1707
18 เม.ย. 2551
77 ประกาศประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1711
04 เม.ย. 2551
78 ประกาศสอบราคาโครงปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1721
01 เม.ย. 2551
79 ประกาศผลการจัดซื้อถังขยะทำด้วยยางรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1735
24 มี.ค. 2551
80 ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงเหล็กซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1709
14 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9