งานจัดเก็บรายได้
     
งานจัดเก็บรายได้ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
   
 
   

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย  พ.ศ.2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มกราคม. 2564